Wprowadzenie do programowania

Wykład i ćwiczenia laboratoryjne z przedmiotu Wprowadzenie do programowania na kierunku Filologia Angielska, specjalność Przetwarzania Języka Naturalnego prowadzonego w Uniwersytecie Gdańskim.
60 godzin (15 godzin wykład + 45 godzin laboratorium)

About this course

Tematyka przedmiotu

 • Pojęcie programu. Instalacja i wprowadzenie do środowiska języka Python.
 • Podstawowe typy zmiennych.
 • Pojęcie funkcji w programowaniu.
 • Sterowanie programem za pomocą instrukcji warunkowych w programowaniu.
 • Struktury cykliczne w języku Python: pętlę for oraz while.
 • Zaawansowane struktury danych: listy, krotki, zbiory oraz słowniki.
 • Operacje wejścia-wyjścia oraz na plikach w języku Python.
 • Pojęcie algorytmu i schematu blokowego. Podstawowe algorytmy wyszukiwania oraz sortowania.
 • Technika dziel i zwyciężaj w programowaniu.
 • Podstawowe algorytmy tekstowe.
 • Pojęcie rekurencji w programowaniu.
 • Zarządzanie bibliotekami w języku Python.
 • Wyrażenia regularne w języku Python.
 • Obsługa plików tekstowych w języku Python.
 • Format JSON oraz ich użycie w języku Python
 • Zastosowanie bibliotek: numpy, nltk, matplotlib, seaborn, pygal.

Literatura podstawowa

Literatura uzupełniająca

 • T. H. Cormen, Ch. E. Leiserson, R. L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów, Wyd. Naukowe PWN, 2012.
 • P. Krugiołka, Linux. Jak dostroić bestię do swoich potrzeb, Wyd. Helion, 2012.
 • R. Lutz, Python Programming. The ultimate guide to learn Python language fundamentals, tips, tricks, and exercises in a simple crash course, 2019.
 • E. Matthes, Python. Instrukcje dla programisty, Wyd. Helion, 2016.

 

Whom this course is for

Studenci II stopnia kierunku Filologia Angielska, Specjalność Przetwarzanie Języka Naturalnego prowadzonego w Uniwersytecie Gdańskim.

Initial requirements

Chęci do pracy oraz zaliczony przedmiot: Narzędzia Współczesnej Informatyki

Meet the Instructors

Course content

loading...
Price: Free

Share this course

Price: Free