Warsztat programisty

Laboratorium z przedmiotu Warsztat Programisty na pierwszym roku kierunku Informatyka Praktyczna prowadzonym na Uniwersytecie Gdańskim na wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.
30 godzin zajęć laboratoryjnych

About this course

Tematyka przedmiotu

 • Podstawy obsługi systemu Linux w trybie tekstowym
 • Podstawowe narzędzia do przetwarzania danych tekstowych w systemie Linux
 • Podstawy konfiguracji systemu Linux
 • Pojęcie powłoki w systemie Linux
 • Programowanie powłoki Bash - struktury sterujące i cykliczne, pojęcie zmiennej, wyrażenia arytmetyczne, funkcje
 • Wprowadzenie do wyrażeń regularnych
 • Wprowadzenie do systemu kontroli wersji Git

Literatura podstawowa

 • M. Ebrahim, A. Mallett, Skrypty powłoki systemu Linux. Zagadnienia zaawansowane, Wydawnictwo Helion, 2019.
 • W. E. Shotts, The Linux command line: a complete introduction, 2nd edition, 2019.
 • Ł. Sosna, Linux. Komendy i polecenia, Wydawnictwo Helion, 2018.
 • M. G. Sobell, Linux. Programowanie w powłoce. Praktyczny przewodnik, Wydawnictwo Helion, 2013.
 • https://www.geeksforgeeks.org/

Literatura uzupełniająca

 • J. Fusco, Linux. Niezbędnik programisty, Wydawnictwo Helion, 2009.
 • S. Kottwitz, LaTeX Cookbook, Packt Publishing, Birmingham, England, 2015.
 • P. Krugiołka, Linux. Jak dostroić bestię do swoich potrzeb?, Wydawnictwo Helion, 2012.

Who is this course for

Studenci pierwszego roku kierunku Informatyka Praktyczna prowadzonym na Uniwersytecie Gdańskim na wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki.

Chęci do nauki i zaangażowanie

Meet the Instructors

Course content

loading...
Free

Share this course