Математикалық анализ

Курс көлемі: 45 академиялық сағат.

About this course

6В05403– Механика- қолданбалы математика, 6В05405 –Ұшатын аппараттардың ұшу динамикасы және қозғалысын басқару  мамандықтарының білім алушыларына арналған МТ 1201 Математикалық талдау пәні бойынша курс

Who is this course for

Осы пәнді студенттердің толық меңгеруі үшін олар орта мектеп көлеміндегі математиканы, сызықтық алгебра және аналитикалық геометрияны білулері қажет.

Meet the Instructors

Course content

loading...
Price: Free

Share this course

Price: Free