Úvod do programování v Pythonu

Obecný úvod do programování pomocí programovacího jazyka Python.

About this course

Tento kurz je vyučován na Masarykově univerzitě v Brně. Tento nástroj je používan na podporu výuky, ale také může sloužit i široké veřejnosti.

Kurz bude postupně rozširován a upravován v průběhu září až prosince roku 2018.

Who is this course for

začátečnící

Meet the Instructors

Course content

loading...
Free

Share this course