EMBER_CLI_FASTBOOT_BODY

Методи емпіричних досліджень (онлайн-курс Раренко Л.А.)

ВСТУП РОЗДІЛ 1. Методи досліджень у журналістикознавстві 1.1.Описові методи 1.2.Аналіз документальної інформації 1.3.Спостереження 1.4.Опитування1.4.1.Інтерв’ю 1.4.2.Анкетне опитування 1.4.3.Експертне опитування 1.5.Експеримент РОЗДІЛ 2. Обробка, аналіз та інтерпретація результатів дослідження 2.1. Проблема вимірювань у гуманітарних науках 2.2. Попередня обробка результатів спостережень і опитувань. 2.3. Основні статистичні поняття. 2.4. Прогнозування 2.5. Оцінювання ефективності рекламних і PR-кампаній.

Open date:
Aug 31, 2017
Last deadline:
Dec 18, 2017
Expected time to complete:
1 hour
Language:
Українська
Certificate:
Not issuing