Technologie Front-end

Wykład oraz zadania laboratoryjne z przedmiotu Technologie front-end prowadzone na kierunku Informatyka w Uniwersytecie Gdańskim
Beginner Level
30 godzin wykładu + 30 godzin ćwiczeń laboratoryjnych

What you will learn

 • Historia Frontend development. Język znaczników HTML oraz CSS
 • Preprocesory CSS: Less oraz Sass
 • Język JavaScript, a interfejsy webowe.
 • Programowanie funkcyjne w języku JavaScript
 • Tworzenie interfejsu użytkownika przy użyciu narzędzia Node.js
 • Wprowadzenie do React.js
 • Obiekty oraz komponenty w React.js
 • Tworzenie formularzy za pomocą React.js oraz React Context
 • React routing
 • Integracja serwisu webowego z danymi w React.js
 • Testowanie aplikacji React.js
 • Technologia suspense w React
 • Podstawy języka TypeScript

About this course

Literatura podstawowa

 • Node.js, https://nodejs.org/en/ 
 • React – a javascript library for building user interfaces, https://reactjs.org/
 • Reactjs tutorial - tutorialspoint, https://www.tutorialspoint.com/reactjs/index.htm
 • W3schools online web tutorials, https://www.w3schools.com/
 • Frontend developer handbook - https://frontendmasters.com/books/front-end-handbook
 • E. Porcello and A. Banks, Learning react: Modern patterns for developing react apps, O’Reilly Media, Incorporated, 2020.
 • A. Prabhu, Beggining CSS Preprocessors. With Sass, Compass and Less, Apress, 2015.
 • C. Rippon, Learn react with typescript 3: Beginner’s guide to modern react web development with typescript 3, Packt Publishing, 2018.
 • M.T. Thomas, React in action, Manning Publications, 2018.
 • F. Zammetti, Modern full-stack development: Using typescript, react, node.js, webpack, and docker, Apress, 2020.

Literatura Uzupełniająca

 • A. Boduch and R. Derks, React and react native: A complete hands-on guide to modern web and mobile development with react.js, Packt Publishing, 2020.
 • E. Brown, Web Development with Node and Express, O'Reilly Media, Incorporated, 2020.
 • A. Freeman, Pro react 16, Apress, 2019.
 • D. Griffits and D. Griffits, React Cookbook. Recipes for Mastering the React Framework, O'Reily, 2021.
 • G. Lim, Beginning react with hooks, Independently Published, 2020.
 • C.S. Roldán, React cookbook: Create dynamic web apps with react using redux, webpack, node.js, and graphql, Packt Publishing, 2018.
 • R. Wieruch, The road to react: Your journey to master plain yet pragmatic react.js, Independently Published, 2017.

Whom this course is for

Studenci III roku kierunku Informatyka prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim

Initial requirements

 • Umiejętność programowania
 • Umiejętność algorytmicznego podejścia do rozwiązywania problemów
 • Podstawowa znajomość składni HTML oraz CSS
 • Znajomość języka JavaScript
 • Znajomość zasad funkcjonowania aplikacji opartych na protokole HTTP

Meet the Instructors

How you will learn

Kurs będzie składał się z 15 modułów podstawowych, w którym będą występować zadania do zrealizowania. Zadania będą sprawdzać wiedzę z wykładu. Na koniec będzie trzeba przedstawić projekt programistyczny wykonany za pomocą React.js.

Course content

loading...

What you will get

 • Umiejętność programowania aplikacji webowych w react.js
Price: Free

Share this course

Price: Free