Optymalizacja kombinatoryczna (ZAO)

Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Optymalizacja Kombinatoryczna.
Intermediate Level
4 godziny

About this course

Literatura podstawowa: 

  • B. Korte, J. Vygen, Combinatorial optimization. Theory andalgorithms, Springer 2018.
  • Ch.H. Papadimitriou, K. Steiglitz, Combinatorial optimization. Algorithms and complexity, David & Charles 2020.
  • P. Brucker, Scheduling algorithms, Springer 2006.
  • J. Wojciechowski, K. Pieńkosz, Grafy i sieci, PWN 2013.

Whom this course is for

Studenci III roku kierunku informatyka niestacjonarna, profil ogólnoakademicki na wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Initial requirements

Umiejętność programowania w dowolnym języku programowania

Umiejętność analitycznego myślenia

Znajomość podstaw Teorii grafów oraz struktur danych

Meet the Instructors

How you will learn

Kurs składa się z 10 modułów, w których każdy z nich poświęcony jest innemu zagadnieniu dotyczący optymalizacji problemów kombinatorycznych.

Course content

loading...
Price: Free

Share this course

Price: Free