Technologie backendowe

Kurs wprowadzający do idei konteneryzacji oraz związanych z nimi narzędziami takimi jak Docker czy Kubernetes
Intermediate Level
3 godziny

What you will learn

 • Podczas kursu dowiesz się czym jest konteneryzacja, czym jest kontener w procesie tworzenia oprogramowania oraz jaka jest różnica między kontenerem a maszyną wirtualną. Poznasz obsługę narzędzia służącego do konteneryzacji jakim jest Docker. Dowiesz się o pojęciu orchestratora i narzędziu Kubernetes. Wszystko po to, aby na końcu spiąć to wszystko w procesie Continuos Integration dowolnie napisanej aplikacji.

About this course

Literatura podstawowa: 

 • J. Nickloff, S. Kuenzli, Docker in Action, Manning Publications, 2019.

 • G. Schenker, Learn Docker – Fundamentals of Docker 19.x, Packt Publishing, 2020.

 • E. Stoneman, Learn Docker in a Month of Lunches, Manning Publications, 2020.

Literatura uzupełniająca:

 • A. Davis, Bootstraping Microservices with Docker, Kubernetes and Terraform, Manning Publications, 2021.

 • E. Fouda, A Complete Guide to Docker for Operations and Development, Apress, 2022.

 • F. Zammetti, Modern Full Stack Development using Typescript, React, Node.js, Webpack and Docker, Apress, 2020.

Whom this course is for

Studenci 5 semestru kierunku informatyka, profil praktyczny prowadzonych na wydziale informatyki w PJATK w Gdańsku.

Initial requirements

Umiejętność poruszania się po emulatorze terminala w systemie Linux. Znajomość podstaw systemów operacyjnych. Cierpliwość :-)

Meet the Instructors

How you will learn

Kurs będzie składał się z 15 modułów. Każdy z modułów będzie posiadał swoją część teoretyczną oraz praktyczną w celu weryfikacji poznanych materiałów z części teoretycznej.

Course content

loading...

What you will get

 • Umiejętność obsługi narzędzia Docker
 • Umiejętność tworzenia kontenerów aplikacji
 • Umiejętność obsługi narzędzia Docker Compose oraz Docker swarm
 • Umiejętność obsługi narzędzia Kubernetes
 • Znajomość procesu Continous Integration w procesie wytwarzania aplikacji
Price: Free

Share this course

Price: Free