Bogate interfejsy webowe (nst)

Zadania laboratoryjne z przedmiotu Bogate interfejsy webowe prowadzone na kierunku Informatyka (studia niestacjonarne) w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, filia w Gdańsku
Intermediate Level
4 godziny

What you will learn

 • Język JavaScript, a interfejsy webowe.
 • Programowanie funkcyjne w języku JavaScript
 • Wprowadzenie do React.js
 • Obiekty oraz komponenty w React.js
 • Tworzenie formularzy za pomocą React.js oraz React Context
 • React routing
 • Integracja serwisu webowego z danymi w React.js
 • Testowanie aplikacji React.js
 • Continuous integration w procesie tworzenia aplikacji webowej

About this course

Literatura podstawowa

Literatura Uzupełniająca

 • A. Boduch and R. Derks, React and react native: A complete hands-on guide to modern web and mobile development with react.js, Packt Publishing, 2020.
 • E. Brown, Web Development with Node and Express, O'Reilly Media, Incorporated, 2020.
 • A. Freeman, Pro react 16, Apress, 2019.
 • D. Griffits and D. Griffits, React Cookbook. Recipes for Mastering the React Framework, O'Reily, 2021.
 • G. Lim, Beginning react with hooks, Independently Published, 2020.
 • C.S. Roldán, React cookbook: Create dynamic web apps with react using redux, webpack, node.js, and graphql, Packt Publishing, 2018.
 • R. Wieruch, The road to react: Your journey to master plain yet pragmatic react.js, Independently Published, 2017.

Whom this course is for

Studenci kierunku Informatyka (studia niestacjonarne) prowadzonych na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, filia w Gdańsku

Initial requirements

 • Umiejętność programowania
 • Umiejętność algorytmicznego podejścia do rozwiązywania problemów
 • Podstawowa znajomość składni HTML oraz CSS
 • Znajomość języka JavaScript
 • Znajomość zasad funkcjonowania aplikacji opartych na protokole HTTP

Meet the Instructors

How you will learn

Kurs będzie składał się z 7 modułów, w którym będą występować zadania do zrealizowania. Zadania będą sprawdzać wiedzę z wykładu. Na koniec będzie trzeba przedstawić projekt programistyczny wykonany za pomocą react.js.

Course content

loading...

What you will get

 • Umiejętność programowania aplikacji webowych w react.js
 • Projekt programistyczny z wykorzystaniem narzędzia react.js
Price: Free

Share this course

Price: Free