Kryptografia i bezpieczeństwo systemów informatycznych

Zajęcia laboratoryjne z zakresu kryptografii dla studentów II roku kierunku Informatyka niestacjonarna I stopnia, profil ogólnoakademicki
30 godzin laboratorium

About this course

Tematyka przedmiotu

 • Kryptografia klasyczna: szyfr Cezara, szyfr Vigenere'a, Enigma
 • Pojęcie doskonałego bezpiecznego szyfru, szyfr jednorazowy, liczby losowe i pseudolosowe
 • Tryby szyfrów blokowych
 • MAC i funkcje skrótu jako przykład integralności danych
 • Kryptografia klucza publicznego
 • Schematu podpisu cyfrowego
 • Teoria liczb: algorytm Euklidesa, arytmetyka modularna, chińskie tw. o resztach itd.
 • Steganografia i znaki wodne
 • Protokoły kryptograficzne
 • Bezpieczeństwo w sieci

Literatura podstawowa

 • J. P. Aumasson. Nowoczesna Kryptografia. Praktyczne wprowadzenie do szyfrowania, Wyd. PWN, 2018.
 • T. Baigneres, P. Junod, Y. Lu, J. Monnerat, S. Vaudenay, A classical introduction to cryptography. Exercise book, Wyd. Springer, 2006.
 • A. Chrzęszczyk, Algorytmy teorii liczb i kryptografii w przykładach, Wyd BTC, 2006.
 • D. R. Stinson, M. B. Paterson, Kryptografia. W teorii i praktyce, Wyd. PWN, 2021.
 • A. Sweigert, Cracking Codes with Python, Wyd. No Starch Press, 2018.

Literatura uzupełniająca

 • D. Byrne, Full Stack Python Security: Cryptography, TLS, and attack resistance, Wyd. Manning Publications, 2021.
 • M. Karbowski, Podstawy kryptografii, Wyd. Helion, 2014.
 • J. Katz, Y. Lindell, Introduction to Modern Cryptography, Wyd. CRC Press, 2021.
 • A. Sweigert, Hacking Secret Ciphers with Python, Wyd. Independent Publishing Platform, 2013.
 • A. Wong, Real-World Cryptography, Wyd. Manning Publications, 2021.

Whom this course is for

Studenci II roku kierunku Informatyka niestacjonarna I stopnia, profil ogólnoakademicki

Initial requirements

Umiejętność programowania i znajomości podstaw algorytmów i struktur danych

Meet the Instructors

Course content

loading...
Price: Free

Share this course

Price: Free